Εφαρμογή Εγγραφής Πρωτοετών Φοιτητών/Φοιτητριών Γ.Π.Α.

Αφορά τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών από μετεγγραφή και αθλητές.

Το σύστημα απευθύνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Πανεπιστήμιο. Μέσω της εφαρμογής θα επιβεβαιώσετε ή θα καταχωρήσετε τα ατομικά σας στοιχεία και θα υποβάλετε τα απαραίτητα έγγραφα (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αίτησης εγγραφής επιτυχόντων, φωτογραφία) για την εγγραφή σας στο Γ.Π.Α., για την απόκτηση ιδρυματικού λογαριασμού και για την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για τις σπουδές σας.

Για να συνδεθείτε στο σύστημα χρειάζονται o 8-ψήφιος κωδικός υποψηφίου των Πανελληνίων Εξετάσεων και ο ΑΜΚΑ, ή στην περίπτωση που δεν έχετε ΑΜΚΑ, τα 4 ΚΕΦΑΛΑΙΑ αρχικά των ονομαστικών στοιχείων σας με τη σειρά: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο.

Η περίοδος Εγγραφών των Πρωτοετών Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι από Τρίτη, 20/12/2022 μέχρι Τετάρτη, 21/12/2022. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δηλώσεις γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά.

Η ιστοσελίδα δεν είναι ενεργοποιημένη. Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα θα ενεργοποιηθεί μόλις αποσταλούν από το ΥΠΑΙΘ στο Πανεπιστήμιο οι κατάλογοι των εγγεγραμμένων πρωτοετών φοιτητών.